Stórborg fasteignamiðlun

Ókeypis söluverðmat án skuldbindingar. Skoðum og verðmetum samdægurs, hafðu samband í síma 895-2049 eða stefan@storborg.is.

Ef þú vilt selja, kaupa eða leigja fasteign, hafðu samband í síma 895-2049 eða stefan@storborg.is.

Fasteignaviðskipti

Fasteignaviðskipti snúast oft um aleigu fólks og framtíðartekjur þess. Öryggi viðskiptanna er því augljóst. Fasteignasalar (löggiltir) eru því starfsstétt sem bera mikla ábyrgð.

Þeir eru opinberir sýslunarmenn samkvæmt lögum. Þeim er veittur einkaréttur samkv. 1. gr. laga um fasteignasala að stunda fasteignaviðskipti. Almenningur verður því að geta treyst því að vinnubrögð þeirra séu fagleg og að engin áhætta sé tekin. Krafa um ábyrgðartryggingu er lögð fram og að þeir séu í félagi fasteignasala og lúti eftirliti eftirlitsnefndar sem skipuð er af Dómsmálaráðherra.

Um Stórborg

Stórborg fasteignamiðlun er byggð á gömlum grunni og 30 ára reynslu.

Starfsfólk Stórborgar býr yfir mikilli reynslu og sérþekkingu á sviði fasteignaviðskipta. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins má nefna einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, fjármálafyrirtæki, hið opinbera og sveitarfélög. Stærstu verkefni fyrirtækisins eru sala á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og verðmöt á fasteignum. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum.

Starfsfólk Stórborgar

Stefán Hrafn Stefánsson

Stefán Hrafn Stefánsson

Lögmaður, löggiltur fasteignasali og leigumiðlar

Stefán Hrafn Stefánsson lögmaður, löggiltur fasteignasali og leigumiðlari. Hefur starfað óslitið við fasteignasölu í 32 ár. Hefur sérhæft sig m.a í verðmötum og sölu á íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Hefur verið dómkvaddur matsmaður í mörgum málum.

Sími: 895-2049

Netfang: stefan@storborg.is

Gjaldskrá Stórborgar

Samkvæmt samkomulagi.